يکشنبه 24 شهريور 1398 15 محرم 1441 15 سپتامبر 2019

سیب مراغه
رصد خانه مراغه
گنبد غفاریه
معبد مهر ورجوی
آخرین اخبار

فراخوان و اطلاعیه ها

ثبت ملی فرش مراغه تسریع می شود

۹۵ درصد روستاهای بالای ۵۰ خانوار مراغه راه دسترسی مناسب دارند

۴۰ درصد روستاهای مراغه نیاز به بهسازی و آسفالت دارد

۵۰ خانه محروم توسط گروه های جهادی بسیج سازندگی در مراغه ساخته می شود