چهارشنبه 20 آذر 1398 13 ربيع الثاني 1441 11 دسامبر 2019

سیب مراغه
گنبد غفاریه
رصد خانه مراغه
دورنمای شهر مراغه
صوفی چای
آخرین اخبار

فراخوان و اطلاعیه ها

دانشجویان شاخص‌های انتخاب آگاهانه را تبیین کنند

معتمدان هیات اجرایی حوزه انتخابی مراغه و عجب‌شیر انتخاب شدند

معتمدان هیات اجرایی حوزه انتخابی مراغه و عجب‌شیر انتخاب شدند

زیرساخت‌های بازار غلات و خشکبار مراغه تکمیل است