پنجشنبه 31 مرداد 1398 20 ذو الحجة 1440 22 اوت 2019

خدمات مربوط به روابط عمومی

روابط عمومی

37224848 داخلی 5247 و 5248
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه دوم - اتاق 5- آقای ایوب نظام خواه و آقای وحید شاهی
مشاهده