چهارشنبه 25 تير 1399 23 ذو القعدة 1441 15 ژوئیه 2020

خدمات مربوط به معاون سیاسی و اجتماعی

معاون سیاسی و اجتماعی

37224848 داخلی 5249 آقای موسی شعفی
فرمانداری ویژه مراغه طبقه دوم
مشاهده