پنجشنبه 31 مرداد 1398 20 ذو الحجة 1440 22 اوت 2019

خدمات مربوط به معاون سیاسی و اجتماعی

معاون سیاسی و اجتماعی

37224848 داخلی 5249 آقای موسی شعفی
فرمانداری ویژه مراغه طبقه دوم
مشاهده