پنجشنبه 31 مرداد 1398 20 ذو الحجة 1440 22 اوت 2019

خدمات مربوط به معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

37224848 داخلی 5260 آقای نقی مسکینی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه همکف - اتاق 1
مشاهده