چهارشنبه 25 تير 1399 23 ذو القعدة 1441 15 ژوئیه 2020

خدمات مربوط به رئیس اداره امور اقتصادی و برنامه ریزی

رئیس اداره امور اقتصادی و برنامه ریزی

37224848 داخلی 5227 آقای ثریایی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه 2 - اتاق 6
مشاهده