پنجشنبه 31 مرداد 1398 20 ذو الحجة 1440 22 اوت 2019

خدمات مربوط به معاون عمرانی

معاون عمرانی

37224848 داخلی 5260 آقای نقی مسکینی
فرمانداری ویژه مراغه- طبقه همکف - اتاق 1
مشاهده