پنجشنبه 31 مرداد 1398 20 ذو الحجة 1440 22 اوت 2019

خدمات مربوط به رئیس اداره عمرانی

رئیس اداره عمرانی

37224848 داخلی 5217 آقای حضرت نژاد
فرمانداری ویژه مراغه- طبقه همکف - اتاق 7
مشاهده