پنجشنبه 31 مرداد 1398 20 ذو الحجة 1440 22 اوت 2019

خدمات مربوط به یارانه

یارانه

37224848 داخلی 5221
فرمانداری ویژه شهرستان مراغه - اتاق 3
مشاهده