جمعه 22 فروردين 1399 16 شعبان 1441 10 آوریل 2020

آرشیو

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : تربیت کودکان براساس آموزه های اسلامی آنها را بیمه کند.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : تربیت کودکان براساس آموزه های اسلامی آنها را بیمه کند.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : تربیت کودکان براساس آموزه های اسلامی آنها را بیمه کند.

(1)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : تربیت کودکان براساس آموزه های اسلامی آنها را بیمه کند.

سه شنبه 17 مهر 1397
جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست شکری معاون استانداروفرماندار ویژه شهرستان مراغه برگزارشد .

جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست شکری معاون استانداروفرماندار ویژه شهرستان مراغه برگزارشد .

جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست شکری معاون استانداروفرماندار ویژه شهرستان مراغه برگزارشد .

(0)

جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست شکری معاون استانداروفرماندار ویژه شهرستان مراغه برگزارشد .

شنبه 14 مهر 1397
با حضورشکری معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مراغه جلسه هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان مراغه برگزارشد.

با حضورشکری معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مراغه جلسه هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان مراغه برگزارشد.

با حضورشکری معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مراغه جلسه هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان مراغه برگزارشد.

(0)

با حضورشکری معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مراغه جلسه هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان مراغه برگزارشد.

شنبه 14 مهر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : رفع موانع اولویت اصلی کارگروه اشتغال است.

رفع موانع اولویت اصلی کارگروه اشتغال است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : رفع موانع اولویت اصلی کارگروه اشتغال است.

(30)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : رفع موانع اولویت اصلی کارگروه اشتغال است.

شنبه 3 شهريور 1397
سخنرانی شکری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه پیش ازخطبه های نماز جمعه به مناسبت آغازهفته دولت

سخنرانی شکری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه پیش ازخطبه های نماز جمعه به مناسبت آغازهفته دولت

سخنرانی شکری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه پیش ازخطبه های نماز جمعه به مناسبت آغازهفته دولت

(7)

سخنرانی شکری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه پیش ازخطبه های نماز جمعه به مناسبت آغازهفته دولت

شنبه 3 شهريور 1397
دیدارشکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه با مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجانشرقی

دیدارشکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه با مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجانشرقی

دیدارشکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه با مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجانشرقی

(11)

دیدارشکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه با مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجانشرقی

شنبه 3 شهريور 1397
معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار مراغه :

قویت گردشگری روشی مناسب در توسعه روستاهاست.

معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار مراغه :

(27)

معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار مراغه : تقویت گردشگری روشی مناسب در توسعه روستاهاست.

دوشنبه 29 مرداد 1397
معاون سیاسی اجتماعی فرماندارمراغه :

اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد نیازمند عزم جدی است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارمراغه :

(7)

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارمراغه : اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد نیازمند عزم جدی است.

دوشنبه 29 مرداد 1397
 معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه :

۲۸ طرح هفته دولت درمراغه آماده بهره برداری و کلنگ زنی است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه :

(8)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : ۲۸ طرح هفته دولت درمراغه آماده بهره برداری و کلنگ زنی است.

دوشنبه 29 مرداد 1397
معاون سیاسی اجتماعی فرماندارویژه شهرستان مراغه : برنامه های ستاد غدیر نباید مختص دهه امامت و ولایت باشد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارویژه شهرستان مراغه : برنامه های ستاد غدیر نباید مختص دهه امامت و ولایت باشد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارویژه شهرستان مراغه : برنامه های ستاد غدیر نباید مختص دهه امامت و ولایت باشد.

(6)

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارویژه شهرستان مراغه : برنامه های ستاد غدیر نباید مختص دهه امامت و ولایت باشد.

شنبه 27 مرداد 1397