شنبه 16 فروردين 1399 10 شعبان 1441 4 آوریل 2020

آرشیو

درچهارمین روزازایام الله دهه مبارک فجر ، بیش از ۳،۷ میلیارد تومان طرح عمرانی در مراغه بهره برداری شد

درچهارمین روزازایام الله دهه مبارک فجر ، بیش از ۳،۷ میلیارد تومان طرح عمرانی در مراغه بهره برداری شد

درچهارمین روزازایام الله دهه مبارک فجر ، بیش از ۳،۷ میلیارد تومان طرح عمرانی در مراغه بهره برداری شد

(1)

درچهارمین روزازایام الله دهه مبارک فجر ، بیش از ۳،۷ میلیارد تومان طرح عمرانی در مراغه بهره برداری شد

سه شنبه 16 بهمن 1397
شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه : دبیرخانه دائمی روز مراغه ایجاد شود

شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه : دبیرخانه دائمی روز مراغه ایجاد شود

شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه : دبیرخانه دائمی روز مراغه ایجاد شود

(3)

شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه : دبیرخانه دائمی روز مراغه ایجاد شود

دوشنبه 15 بهمن 1397
در سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر ۱۴ طرح عمرانی در ۱۰ روستای مراغه افتتاح و کلنگ زنی شد

در سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر ۱۴ طرح عمرانی در ۱۰ روستای مراغه افتتاح و کلنگ زنی شد

در سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر ۱۴ طرح عمرانی در ۱۰ روستای مراغه افتتاح و کلنگ زنی شد

(3)

در سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر ۱۴ طرح عمرانی در ۱۰ روستای مراغه افتتاح و کلنگ زنی شد

يکشنبه 14 بهمن 1397
افتتاح همزمان ۲۶ طرح عمرانی دردومین روز ازایام الله دهه مبارک فجربا حضورشکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه درروستاهای بخش مرکزی

افتتاح همزمان ۲۶ طرح عمرانی دردومین روز ازایام الله دهه مبارک فجربا حضورشکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه درروستاهای بخش مرکزی

افتتاح همزمان ۲۶ طرح عمرانی دردومین روز ازایام الله دهه مبارک فجربا حضورشکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه درروستاهای بخش مرکزی

(1)

افتتاح همزمان ۲۶ طرح عمرانی دردومین روز ازایام الله دهه مبارک فجربا حضورشکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه درروستاهای بخش مرکزی

يکشنبه 14 بهمن 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : بانک هایی که از تولید و صنعت در مراغه حمایت نکنند ، به دستگاه قضایی و تعزیرات معرفی می شوند.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : بانک هایی که از تولید و صنعت در مراغه حمایت نکنند ، به دستگاه قضایی و تعزیرات معرفی می شوند.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : بانک هایی که از تولید و صنعت در مراغه حمایت نکنند ، به دستگاه قضایی و تعزیرات معرفی می شوند.

(0)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : بانک هایی که از تولید و صنعت در مراغه حمایت نکنند ، به دستگاه قضایی و تعزیرات معرفی می شوند.

پنجشنبه 11 بهمن 1397
نمایشگاه بین المللی مراغه در آستانه تعطیلی قرار گرفت

نمایشگاه بین المللی مراغه در آستانه تعطیلی قرار گرفت

نمایشگاه بین المللی مراغه در آستانه تعطیلی قرار گرفت

(3)

نمایشگاه بین المللی مراغه در آستانه تعطیلی قرار گرفت

دوشنبه 8 بهمن 1397
بازدید شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه به همراه رئیس دادگستری ازالکل سازی سهند مراغه

بازدید شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه به همراه رئیس دادگستری ازالکل سازی سهند مراغه

بازدید شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه به همراه رئیس دادگستری ازالکل سازی سهند مراغه

(1)

بازدید شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه به همراه رئیس دادگستری ازالکل سازی سهند مراغه

دوشنبه 1 بهمن 1397
جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان به ریاست شکری معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مراغه برگزار شد

جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان به ریاست شکری معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مراغه برگزار شد

جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان به ریاست شکری معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مراغه برگزار شد

(2)

جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان به ریاست شکری معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مراغه برگزار شد

يکشنبه 30 دي 1397
شکری معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه : سرمایه گذاری خارجی در بخش های اقتصادی مراغه تسهیل می شود

شکری معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه : سرمایه گذاری خارجی در بخش های اقتصادی مراغه تسهیل می شود

شکری معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه : سرمایه گذاری خارجی در بخش های اقتصادی مراغه تسهیل می شود

(2)

شکری معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه : سرمایه گذاری خارجی در بخش های اقتصادی مراغه تسهیل می شود

سه شنبه 25 دي 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف است

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف است

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف است

(3)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف است

يکشنبه 23 دي 1397