پنجشنبه 8 اسفند 1398 02 رجب 1441 27 فوریه 2020

آرشیو

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : سالانه ۵۰ هزار تن سیب در مراغه دورریز می شود.

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : سالانه ۵۰ هزار تن سیب در مراغه دورریز می شود.

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : سالانه ۵۰ هزار تن سیب در مراغه دورریز می شود.

(2)

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : سالانه ۵۰ هزار تن سیب در مراغه دورریز می شود.

سه شنبه 27 آذر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه مراغه خواستار ساماندهی و بالا بردن ضریب ایمنی رودخانه ها از بروز حوادث احتمالی سیل و سیلاب در آینده شد.

معاون استانداروفرماندارویژه مراغه خواستار ساماندهی و بالا بردن ضریب ایمنی رودخانه ها از بروز حوادث احتمالی سیل و سیلاب در آینده شد.

معاون استانداروفرماندارویژه مراغه خواستار ساماندهی و بالا بردن ضریب ایمنی رودخانه ها از بروز حوادث احتمالی سیل و سیلاب در آینده شد.

(3)

معاون استانداروفرماندارویژه مراغه خواستار ساماندهی و بالا بردن ضریب ایمنی رودخانه ها از بروز حوادث احتمالی سیل و سیلاب در آینده شد.

دوشنبه 26 آذر 1397
فرماندار مراغه خواستار نظارت بیشتر دستگاه های اجرایی بر نحوه اجرای کنسرت های موسیقی شد.

فرماندار مراغه خواستار نظارت بیشتر دستگاه های اجرایی بر نحوه اجرای کنسرت های موسیقی شد.

فرماندار مراغه خواستار نظارت بیشتر دستگاه های اجرایی بر نحوه اجرای کنسرت های موسیقی شد.

(2)

فرماندار مراغه خواستار نظارت بیشتر دستگاه های اجرایی بر نحوه اجرای کنسرت های موسیقی شد.

دوشنبه 26 آذر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : ۵۰ درصد بودجه استانی و ملی مراغه تحقق یافته است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : ۵۰ درصد بودجه استانی و ملی مراغه تحقق یافته است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : ۵۰ درصد بودجه استانی و ملی مراغه تحقق یافته است.

(1)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : ۵۰ درصد بودجه استانی و ملی مراغه تحقق یافته است.

يکشنبه 25 آذر 1397
شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : خانه معدن شهرستان مراغه راه اندازی می شود.

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : خانه معدن شهرستان مراغه راه اندازی می شود.

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : خانه معدن شهرستان مراغه راه اندازی می شود.

(1)

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : خانه معدن شهرستان مراغه راه اندازی می شود.

شنبه 24 آذر 1397
شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه : اجرای طرح های عمرانی رویکرد دولت در محرومیت زدایی و توسعه روستاهاست.

شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه : اجرای طرح های عمرانی رویکرد دولت در محرومیت زدایی و توسعه روستاهاست.

شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه : اجرای طرح های عمرانی رویکرد دولت در محرومیت زدایی و توسعه روستاهاست.

(3)

شکری معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مراغه : اجرای طرح های عمرانی رویکرد دولت در محرومیت زدایی و توسعه روستاهاست.

پنجشنبه 22 آذر 1397
شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : طرح جمع آوری متکدیان با مشارکت دستگاه های خدماتی و نظارتی اجرا می شود.

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : طرح جمع آوری متکدیان با مشارکت دستگاه های خدماتی و نظارتی اجرا می شود..

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : طرح جمع آوری متکدیان با مشارکت دستگاه های خدماتی و نظارتی اجرا می شود.

(1)

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : طرح جمع آوری متکدیان با مشارکت دستگاه های خدماتی و نظارتی اجرا می شود.

سه شنبه 20 آذر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دستگاه ها برای رفع مشکلات بازاریان و اصناف تلاش کنند.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دستگاه ها برای رفع مشکلات بازاریان و اصناف تلاش کنند.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دستگاه ها برای رفع مشکلات بازاریان و اصناف تلاش کنند.

(2)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دستگاه ها برای رفع مشکلات بازاریان و اصناف تلاش کنند.

سه شنبه 20 آذر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : زمینه برای مشارکت فعال دانشجویان در مدیریت کشور فراهم شده است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : زمینه برای مشارکت فعال دانشجویان در مدیریت کشور فراهم شده است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : زمینه برای مشارکت فعال دانشجویان در مدیریت کشور فراهم شده است.

(0)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : زمینه برای مشارکت فعال دانشجویان در مدیریت کشور فراهم شده است.

دوشنبه 19 آذر 1397
معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار مراغه گفت: بیکاری در مراغه با حمایت از سرمایه گذاران کاهش می یابد.

معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار مراغه گفت: بیکاری در مراغه با حمایت از سرمایه گذاران کاهش می یابد.

معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار مراغه گفت: بیکاری در مراغه با حمایت از سرمایه گذاران کاهش می یابد.

(0)

معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار مراغه گفت: بیکاری در مراغه با حمایت از سرمایه گذاران کاهش می یابد.

دوشنبه 19 آذر 1397