پنجشنبه 8 اسفند 1398 02 رجب 1441 27 فوریه 2020

آرشیو

مانور شبانه سنجش آمادگی نیروهای امدادی در مراغه برگزار شد.

مانور شبانه سنجش آمادگی نیروهای امدادی در مراغه برگزار شد.

مانور شبانه سنجش آمادگی نیروهای امدادی در مراغه برگزار شد.

(3)

مانور شبانه سنجش آمادگی نیروهای امدادی در مراغه برگزار شد.

چهارشنبه 9 آبان 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : تعداد اعضای کتابخانه های عمومی مراغه ۳۰ درصد افزایش یافته است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : تعداد اعضای کتابخانه های عمومی مراغه ۳۰ درصد افزایش یافته است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : تعداد اعضای کتابخانه های عمومی مراغه ۳۰ درصد افزایش یافته است.

(0)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : تعداد اعضای کتابخانه های عمومی مراغه ۳۰ درصد افزایش یافته است.

يکشنبه 6 آبان 1397
پروانه بهره برداری ۱۵ خانه بوم گردی در شهرستان مراغه صادر شده است.

پروانه بهره برداری ۱۵ خانه بوم گردی در شهرستان مراغه صادر شده است.

پروانه بهره برداری ۱۵ خانه بوم گردی در شهرستان مراغه صادر شده است.

(3)

پروانه بهره برداری ۱۵ خانه بوم گردی در شهرستان مراغه صادر شده است.

شنبه 5 آبان 1397
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه : توسعه زیرساخت ها نیاز ورزش مراغه است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه : توسعه زیرساخت ها نیاز ورزش مراغه است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه : توسعه زیرساخت ها نیاز ورزش مراغه است.

(2)

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه : توسعه زیرساخت ها نیاز ورزش مراغه است.

پنجشنبه 3 آبان 1397
معاون سیاسی اجتماعی فرماندارویژه شهرستان مراغه : هدف آمریکا از تحریم های یک جانبه، ایجاد تفرقه و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام اسلامی است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارویژه شهرستان مراغه : هدف آمریکا از تحریم های یک جانبه، ایجاد تفرقه و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام اسلامی است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارویژه شهرستان مراغه : هدف آمریکا از تحریم های یک جانبه، ایجاد تفرقه و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام اسلامی است.

(1)

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارویژه شهرستان مراغه : هدف آمریکا از تحریم های یک جانبه، ایجاد تفرقه و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام اسلامی است.

چهارشنبه 2 آبان 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : برگزاری جشنواره سیب و خشکبار کشاورزی مراغه را توسعه می دهد.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : برگزاری جشنواره سیب و خشکبار کشاورزی مراغه را توسعه می دهد.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : برگزاری جشنواره سیب و خشکبار کشاورزی مراغه را توسعه می دهد.

(1)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : برگزاری جشنواره سیب و خشکبار کشاورزی مراغه را توسعه می دهد.

پنجشنبه 26 مهر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : اخذ مجوز از شورای ترافیک در مکان یابی مدارس ضروری است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : اخذ مجوز از شورای ترافیک در مکان یابی مدارس ضروری است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : اخذ مجوز از شورای ترافیک در مکان یابی مدارس ضروری است.

(1)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : اخذ مجوز از شورای ترافیک در مکان یابی مدارس ضروری است.

پنجشنبه 26 مهر 1397
جلسه مجمع خیرین مدرسه سازبه ریاست شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه برگزارشد.

جلسه مجمع خیرین مدرسه سازبه ریاست شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه برگزارشد.

جلسه مجمع خیرین مدرسه سازبه ریاست شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه برگزارشد.

(1)

جلسه مجمع خیرین مدرسه سازبه ریاست شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه برگزارشد.

پنجشنبه 26 مهر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : مصوبات شورای شهر در زمینه توسعه شهری حمایت می شود.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : مصوبات شورای شهر در زمینه توسعه شهری حمایت می شود.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : مصوبات شورای شهر در زمینه توسعه شهری حمایت می شود.

(1)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : مصوبات شورای شهر در زمینه توسعه شهری حمایت می شود.

يکشنبه 22 مهر 1397
جلسه شورای اداری شهرستان با حضورمهندس فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشوربرگزارشد.

جلسه شورای اداری شهرستان با حضورمهندس فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشوربرگزارشد.

جلسه شورای اداری شهرستان با حضورمهندس فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشوربرگزارشد.

(23)

جلسه شورای اداری شهرستان با حضورمهندس فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشوربرگزارشد.

پنجشنبه 19 مهر 1397