چهارشنبه 20 فروردين 1399 14 شعبان 1441 8 آوریل 2020
تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1398
کد 229

جلسه کارگروه مدیریت پسماند مراغه به ریاست مسکینی معاون عمرانی فرمانداری برگزار شد

جلسه کارگروه مدیریت پسماند مراغه به ریاست مسکینی معاون عمرانی فرمانداری برگزار شد

جلسه کارگروه مدیریت پسماند مراغه به ریاست مسکینی معاون عمرانی فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان مراغه ، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار مراغه روز دوشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند مراغه افزود: باتوجه به مشکلات موجود در زباله گاه مرکزی، شورای شهر و شهرداری باید طرح مدونی برای ساماندهی این محل تهیه کنند و به صورت فاز بندی و اولویت بندی،  به اجرای عملیات عمرانی و موثر در این مکان اقدام کنند.

نقی مسکینی افزود: شهرداری حصارکشی و ارائه طرح جمع آوری شیرآبه با همکاری شرکت های مشاور زیست محیطی را در اولویت کاری قرار دهد.

نادر نجد نیز در این نشست گفت: با گذشت حدود ۱۴ سال از تخصیص محل فعلی زباله گاه مرکزی، اقدام مناسب و موثری از سوی شهرداری برای ساماندهی آن انجام نشده و وضعیت حمل و نقل و دفن پسماندهای شهری در این زباله گاه اسف بار است.

وی اضافه کرد: نشت شیرابه های حاصل از حمل و نقل در جاده های منتهی به زباله گاه و نیز محل دفن پسماندها، نبود نگهبانی و حصار و نیز عدم پوشش مناسب زباله های نگهداری شده در این محل از جمله نواقصی است که زمینه ساز بروز آلودگی های زیست محیطی شده است.

نجد افزود: با توجه به این امر، شورای اسلامی شهر و شهرداری مراغه موظف به برنامه ریزی و اقدام فوری برای رفع مشکلات و نقص های موجود در این زباله گاه هستند.

وی با انتقاد از عدم جمع آوری مناسب پسماندهای پزشکی در شهر اضافه کرد: دانشکده علوم پزشکی، محیط زیست و نظام پزشکی باید نظارت بیشتری بر جمع آوری و امحای این زباله ها داشته باشند.

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 21 آبان 1398
  • توسط کاربر روابط عمومی مراغه